Jonas Daniliauskas

Tapytojas Jonas Daniliauskas nemėgsta temų laužti iš piršto, visi siužetai kilę „iš žemės“. Pagrindinės temos – lemties, vienatvės, žmogaus ir gamtos vienovės, išėjusio ir išeinančio kaimo vaizdai.

Dailininko Jono Daniliausko kūryba nuosekli ir vientisa. Tapyba, anot menininko J. Daniliausko „nėra pykčio ar susikaupusių neigiamų emocijų išsiliejimas. Tapyba jau galbūt kaip prisiminimas, kaip tolstant valtimi miglojantį kontūrą įgaunanti sala“.

Tarp daugybės menininko kūrybos motyvų galima išvysti angelų. Angelų gyvenimo motyvas siejamas su žmogaus gyvenimu.

Taurių jausmų apsupti ne tik žmonės, bet ir daiktai, tampa tarsi savotiškais subjektais, kurie pasakoja širdį liečiančias istorijas.

„Tapyba – tai mano antroji kalba. Aš kalbu per spalvas ir per vaizduojamus objektus. Tapybos kalba yra universali: kur benuvyktum, gera meninė kalba bus visada suprasta“ – sako dailininkas Jonas Daniliauskas.  

Daugiau