Ramūnas Čeponis

Ramūnas Čeponis – tapytojas ir grafikas, abstrakčiojo meno atstovas Lietuvoje. R. Čeponio darbai artimi abstraktaus ekspresionizmo stilistikai.

Dailininko R. Čeponio kūryba išsiskiria filosofine potekste. Darbai tarsi ir be išorinio efektingumo, kuria minimaliomis meninės raiškos priemonėmis: išorinis paprastumas perauga į aristokratizmą ir didingumą.

Jo kūriniams būdingas asketizmas: formomis, tonais ir pustoniais. Kontempliacijos energija, ypatingas susikaupimas atsispindi didingo formato darbuose, tiek ir nedidelėse kompozicijose. Nuoseklus realybės abstrahavimas būdingas Ramūno Čeponio dailės kūriniams. Įdomu, kad Ramūno Čeponio minimalistinė kūrybos plastika formavosi veikiama lietuviškojo kolorizmo ir realizmo. Pirmieji menininko mokytojai buvo tėvas Jonas Čeponis ir Algimantas Švėgžda. Tėvas mokė spalvų pajautimo ir tapybos pradmenų. Paskutiniųjų metų R. Čeponio darbams būdingas sodrus koloritas.

Neabejotinai išskirtinė autoriaus asmenybės savybė – kasdienybėje įžvelgti didybę. Visoje R. Čeponio kūryboje pasikartojanti vertikalės, kaip žemę su dangumi siejančios jungties motyvas, išplaukia iš krikščioniškos žmogaus sielos skverbimosi link Dievo sampratos, o vertikalių ir horizontalių sankirta – tai kryžiaus ženklas.


Daugiau